MATEUSZ SRAGA +48 661 844 040   I   sraga@interia.pl

Korzyści dla Rolników

Inwestycja w instalacje fotowoltaiczne jest dla rolników bardzo korzystna. Po pierwsze, jest tańsza o 48% od innych tego typu przedsięwzięć (firmy, osoby prywatne). Pozwala to na bardzo szybki zwrot z inwestycji, który może przynieść korzyści już po 5 latach, od zainstalowania systemu. Istnieje dofinansowanie do fotowoltaikiRefundacja obejmuje koszty inwestycji, poniesione przez rolnika, w wysokości do 50 % wszelkich kosztów kwalifikowalnych. Limit wynosi 300 000 PLN. Minimalna wysokość otrzymanej na realizację kwoty wynosi 10.000 PLN. Rolnicy mogą także skorzystać z zaliczek, które wypłacane są na ten cel. Dotacja należy się osobie, która prowadzi gospodarstwo rolne i podlega pełnemu ubezpieczeniu społecznemu rolników, jak również osobom pozostającymi z nim we wspólnym gospodarstwie domowym (na przykład małżonkowi rolnika). Dofinansowanie na fotowoltaikę obejmuje zakup nowej instalacji, jak i jej budowęrozbudowę czy modernizację.