MATEUSZ SRAGA +48 661 844 040   I   sraga@interia.pl

FOTOWOLTAIKA na początek kilka faktów

Jak działa instalacja PV dla domu?

Podstawową funkcją własnej instalacji fotowoltaicznej jest redukcja kosztów energii elektrycznej oraz uniezależnienie finansowe od ciągle rosnących kosztów prądu. 

Instalacja fotowoltaiczna, wykorzystuje światło rozproszone ze słońca z którego następnie produkuje prąd elektryczny, który wykorzystujesz w swoim domu. Tym samym elektrownia słoneczna od świtu do zmierzchu wypracowuje dla Ciebie energię. Część wyprodukowanego prądu, pożytkujesz w czasie rzeczywistym natomiast nadprodukcję oddajesz do sieci a kiedy jej potrzebujesz odbierasz ją z sieci w stosunku 0,7kWh za każdą oddaną kWh do sieci.

Jak rozliczyć się z operatorem sieci elektrycznej?

Proces rozliczenia energii pobieranej względem wyprodukowanej jest bardzo prosty i wygodny za sprawą dwukierunkowego licznika energetycznego. Takie rozwiązanie pozwala szczegółowo kontrolować energię produkowaną oraz zużywaną. Optymalnie dobrana instalacja fotowoltaiczna może ograniczyć koszty związane z energią elektryczną aż o 90%. W takiej sytuacji użytkujący elektrownie słoneczną ponosi tylko koszty utrzymania łącza, a koszty energii za pobrane kWh jest bilansowana.

Jakie są warunki montażu instalacji PV?

Podstawowym warunkiem założenia instalacji fotowoltaicznej jest wolna powierzchnia dachowa do montażu ogniw fotowoltaicznych oraz przyłącze do sieci energetycznej. 

Montaż instalacji odbywa się bezinwazyjnie, można go wykonać zarówno w nowo wybudowanych obiektach jak i również w budynkach już zamieszkanych (fotowoltaika w domu). Do montażu instalacji wykorzystywana jest zastana infrastruktura co wiąże się z tym, że nie wymaga ona kucia i wiercenia dodatkowych kanałów. Do maksymalnego wykorzystania potencjału instalacji panele powinny być skierowane na stronę południową z pochyleniem 45 stopni.

Możliwy jest montaż na dachu, na elewacji z zastosowaniem stelaża oraz na gruncie. Powinny być to miejsca, w których nie dochodzi nawet do chwilowego zacienienia, ponieważ wpływa ono negatywnie na działania całej instalacji.

Ponad to by spełnić warunki włączenia instalacji do pracy w sieci, przyłącze energetyczne nie może być mniejsze niż moc instalacji.