MATEUSZ SRAGA +48 661 844 040   I   sraga@interia.pl

Celem naszej firmy jest rozpowszechnianie w Polsce mikroinstalacji OZE opartych o energię słoneczną, głównie elektrownie PV. 

Nasza misja to umożliwianie czerpania korzyści z dobroczynnego oddziaływania energii słonecznej i światła słonecznego.